Plan dnia

Dzień w AQQ Montessori

7.30 – 8.15 Schodzenie się dzieci, integracja i swobodna zabawa
8.15 – 9.00 Czas śniadania oraz związane z tym ćwiczenia praktycznego dnia
9.00 – 11.00  Praca własna z materiałem Montessori. W międzyczasie przekąska warzywno – owocowa
11.00 – 12.00 Zajęcia na świeżym powietrzu
12.00 – 12.45  Obiad i ćwiczenia praktycznego dnia
12.45 – 14.00  Czas odpoczynku. Wyciszenie, drzemka, muzyka relaksacyjna, czytanie książek.
14.00 – 14.30 Obiad II i związane z tym czynności praktycznego dnia
14.30 – 16.30 Zajęcia artystyczne, aktywność konstrukcyjno – plastyczna, gry i zabawy ruchowe, podwieczorek
16.30 – 17.30 Praca własna z materiałem Montessori oraz zajęcia grupowe

Na rozkład dnia mają wpływ pory roku, święta i uroczystości przewidziane w planie pracy AQQ Montessori. Dlatego może on ulegać modyfikacjom. Dzieci przebywają na świeżym powietrzu każdego dnia, bez względu na pogodę, więc bardzo ważne jest odpowiednie ubranie.