O nas

Żłobek AQQ MontessoriW AQQ Montessori wspólnie z rodzicami dbamy o to by zapewnić dzieciom to czego aktualnie potrzebują.Wspieramy i zapewniamy optymalne warunki dla nie skrępowanego rozwoju dziecka.

W AQQ wprowadzamy dzieci w pierwsze formy aktywności według ich własnego tempa pracy. Umożliwiamy dziecku wykonywanie danej czynności tyle razy ile potrzebuje.Dzięki temu osiąga ono własną doskonałość i buduje niezależne od otoczenia , wewnętrzne poczucie własnej wartości.

Nasza misja

Misją AQQ Montessori jest stworzenie odpowiednich warunków, w których dzieci przygotowują się do życia poprzez aktywne zdobywanie wiedzy i umiejętności oparte na wykorzystaniu pedagogiki Marii Montessori, w atmosferze wzajemnego szacunku i we współpracy z rodzicami.

Naszym piorytetem jest budowanie przyjaznej atmosfery, w której dzieci mogą liczyć na pełną akceptację, poczucie bezpieczeństwa oraz respektowanie indywidualnego potencjału.

Nasza kadra

Opiekunowie w AQQ są ogniwem, które łączy dziecko z otoczeniem. Podążają za nim,pokazują świat oraz inspirują do aktywności. Zwracają baczną uwagę na potrzeby dziecka i jego gotowość do podjęcia określonego działania. Trwają przy nim, dając czas na wykonanie czynności, którą wybrało i którą jest pochłonięte.

Swoim przykładem uczą także postaw wobec ludzi i świata: otwartości, radzenia sobie z wyzwaniami, współpracy, porządku.

Nasza kadra kieruje się zasadami Porozumienia Bez Przemocy (NVC). To znaczy że nie stosujemy manipulacji, krytyki i ocen. Podchodzimy do dziecka z miłością i empatią, by zrozumieć jego emocje i potrzeby.  Pomagamy mu radzić sobie w trudnych momentach- nazywać to co czuje i docierać do tego czego potrzebuje. Dążymy do tego, by dziecko zyskało kompetencje, które pozwolą mu być sobą i osiągać swoje cele przy jednoczesnym dbaniu o innych.